Dotacje

unia

Projekt : Wzrost konkurencyjności Firmy JACOL SP.J. poprzez zakup nowoczesnej maszyny celem wdrożenia w zakładzie innowacyjnych, efektywniejszych rozwiązań w procesie konserwacji dróg i autostrad.

Nazwa Beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH JACOL SPÓŁKA JAWNA GABRIELA I ANDRZEJ JACASZEK

Wartość projektu:  410 205,00 zł

Wartość dofinansowania:  199 999,95 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

W ramach realizacji projektu zostało wprowadzone do oferty handlowej-usługowej – parku maszynowego spółki P.R.B JACOL nowe urządzenie wykorzystujące innowacyjną technologię sterowania maszyną wielozadaniową. Ta maszyna jest wspomagana systemem do pomiaru opartym o odbiornik GPS.